Fjárhagslegar upplýsingar

Uppgjör og ársreikningar Landsbréfa

Lykiltölur í þúsundum króna

  2016 2015 2014 2013 2012
Hreinar rekstrartekjur 1.730.299 1.568.848 1.103.630 968.863 438.381
Rekstrargjöld 852.887 798.796 868.539 734.848 434.435
Hagnaður / (tap) fyrir skatta 877.412 770.052 235.091 234.015 8.690
Hagnaður / (tap) eftir skatta 701.920 616.038 188.069 187.208 6.948

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Eigið fé 3.149.688 2.447.768 1.831.730 1.643.660 685.853
Eiginfjárhlutfall 90,0% 88,9% 89,2% 87,40% 86,4%
Eiginfjárhlutfall* 112,6% 86,5% 53,8% 55,1% 78,7%

*Skv. ákvæðum 84 gr. laga um fjármálafyrirtæki