Fjárhagsupplýsingar

Uppgjör og ársreikningar Landsbréfa

Lykiltölur í þúsundum króna

  2019 2018 2017 2016 2015
Hreinar rekstrartekjur 1.682.823 2.029.704
2.292.349
1.730.299
1.568.848
Rekstrargjöld 1.070.850 972.296
868.820
852.887
798.796
Hagnaður / (tap) fyrir skatta 611.973 1.057.409
1.423.529
877.412
770.052
Hagnaður / (tap) eftir skatta 489.174 843.745
1.112.910
701.920
616.038

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Eigið fé 4,291,212 4.006.342
3.762.597
3.149.688
2.447.768
Eiginfjárhlutfall 90,5% 88,3%
86,4%
90,0%
88,9%
Eiginfjárhlutfall* 98,27% 95,67%
105,1%
112,6%
86,5%

 

*Skv. ákvæðum 84 gr. laga um fjármálafyrirtæki