Fjárhagsupplýsingar

Uppgjör og ársreikningar Landsbréfa

Lykiltölur í þúsundum króna

  2018 2017 2016 2015 2014
Hreinar rekstrartekjur 2.029.704 2.292.349
1.730.299
1.568.848
1.103.630
Rekstrargjöld 972.296 868.820
852.887
798.796
868.539
Hagnaður / (tap) fyrir skatta 1.057.409 1.423.529
877.412
770.052
235.091
Hagnaður / (tap) eftir skatta 843.745 1.112.910
701.920
616.038
188.069

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Eigið fé 4.006.342 3.762.597
3.149.688
2.447.768
1.831.730
Eiginfjárhlutfall 88,3% 86,4%
90,0%
88,9%
89,2%
Eiginfjárhlutfall* 95,67% 105,1%
112,6%
86,5%
53,8%

*Skv. ákvæðum 84 gr. laga um fjármálafyrirtæki