Hlutabréfasjóðir

Hlutabréfasjóðir Landsbréfa | 12 mánaða nafnávöxtun

Úrvalsbréf

Landsbréf - Úrvalsbréf hs. fjárfesta í hlutabréfum sem skráð eru í Kauphöll Íslands. Sjóðurinn er góður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fé sitt í úrvali íslenskra hlutabréfa og njóta áhættudreifingar um leið.

Öndvegisbréf

Landsbréf - Öndvegisbréf hs. fjárfesta bæði í hluta-bréfum sem skráð eru í Kauphöll Íslands sem og óskráðum íslenskum hlutabréfum. Sjóðurinn hefur heimildir til að fjárfesta fyrir allt að 40% í óskráðum íslenskum hlutabréfum og hefur því úr fleiri möguleikum að velja í íslensku atvinnulífi.

Nordic 40

Landsbréf - Nordic 40 er góður kostur fyrir þá sem vilja ávaxta fé sitt í þeim norrænu hlutafélögum sem mynda Norrænu hlutabréfavísitöluna OMX N40, sem samanstendur af 40 stærstu og veltumestu norrænu hlutafélögunum í OMX kauphöllunum.

Global Equity Fund

Landsbréf - Global Equity Fund er verðbréfasjóður sem byggir á hugmyndafræði sjóðasjóða (e. Fund of Funds). Sjóðurinn stefnir að góðri langtímaávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í völdum verðbréfasjóðum helstu sjóðastýringarfyrirtækja heims auk einstakra verðbréfa.

Hlutabréfasjóðir

Úrvalsbréf

73,9%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Global Portfolio

Landsbréf - Global Portfolio hs. er fjárfestingarsjóður með virka eignastýringu. Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestumog hentar þeim sem vilja fjárfesta í dreifðu og blönduðu safni erlendra hlutdeildarskírteina og innlána. Áhersla er lögð á fjárfestingar í hlutdeildarskírteinum erlendra hlutabréfasjóða.

Hlutabréfasjóðir

Global Portfolio

22,7%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Hlutabréfasjóðir

Öndvegisbréf

70,8%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Hlutabréfasjóðir

Nordic 40

22,9%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Hlutabréfasjóðir

Global Equity Fund

13,9%

Ávöxtun
1
2
3
4
5
6
7
Sveiflur

Fyrirvari

Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Hafa ber í huga að ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Fjárfestum er enn fremur ráðlagt að kynna sér helstu áhættuþætti og upplýsingar um skattamál.