• Blandaður sjóður með virka eignastýringu.
  • Markmið sjóðsins er að ná ávöxtun og dreifingu áhættu með virkri stýringu og sjálfbærni að leiðarljósi.
  • Hámark 70% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum.
  • Fjárfest er í innlendum sem og erlendum sjóðum, hlutabréfum, skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum og innlánum.
  • Sjóðurinn er ætlaður jafnt almennum fjárfestum sem fagfjárfestum.

Kaupa í sjóði

Landsbankinn er söluaðili sjóða Landsbréfa

Gengisþróun

Niðurstöður tímabils

Heiti Upphaf Endir Lægst Hæst Meðalgildi Breyting
Landsbréf - Eignadreifing sjálfbær hs. 10,00 10,39 9,95 10,64 10,32 0,0%

Eignasamsetning

Eignaflokkar Lágmark Hámark 1.9.2021
Erlend hlutabréf 0% 70%
28,4%
Innlend hlutabréf 0% 70%
26,2%
Sértryggð skuldabréf 0% 40%
24,8%
Önnur skuldabréf 0% 30%
20,1%
Reiðufé 0% 10%
0,6%
Ríkisskuldabréf 0% 100%
0,0%
Innlán og peningamarkaðsgerningar 0% 100%
0,0%

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 21.9.2021

Tímabil Uppsafn.   
Frá áramótum -
Síðasta mánuð -1,24%
Síðustu 2 mán. 1,11%
Síðustu 3 mán. 3,61%
Síðustu 6 mán. -
Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Síðasta 1 ár - -
Síðustu 2 ár - -
Síðustu 3 ár - -
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 490421-9980
Tegund Blandaðir sjóðir
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 19. maí 2021
Lögheimili Ísland
Stærð 744,0 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Guðmundur K. Guðmundsson
Guðný E. Guðnadóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 13:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 2 bankadagar
Uppgjörstími sölu 2 bankadagar
Gjald við kaup 1,0%
Afgreiðslugjald 450,0 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100,0%

Flokkar

Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
  IS0000032902 10000,0 ISK 1,25%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er sérhæfður sjóður fyrir almenna fjárfesta samkvæmt X. kafla laga nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. (Sjóðir sem þessir voru áður nefndir fjárfestingarsjóðir í íslenskri sjóðaframkvæmd en horfið var frá þeirri hugtakanotkun með lagabreytingum á árinu 2021). Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., sem er með starfsleyfi sem rekstraraðili verðbréfasjóða og sérhæfðra sjóða og lýtur eftirliti Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Vörsluaðili sjóðsins er Landsbankinn hf. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál hér á síðunni. Áhætta fylgir ávallt fjárfestingu í sjóðum þar sem gengi þeirra getur bæði hækkað og lækkað vegna verðbreytinga á eignum sjóðanna og vegna gengisflökts gjaldmiðla þegar eignir sjóða eru í erlendum gjaldmiðlum. Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur. Fjárfestum er bent á að kynna sér vel lykilupplýsingar og útboðslýsingu sjóða áður en fjárfest er í þeim. Innlausnarvirði hlutdeildarskírteina sjóðsins er virði samanlagðra eigna að frádregnum skuldum sjóðsins, s.s. ógreiddri umsýslu, þóknunum og öðrum gjöldum.